BackBack

XHUBLETA SHQIPTARE NE ANKAND

€0,00

YOU CAN SEND EMAIL : "contact.albanaosmani@gmail.com"    FOR YOUR OFFER. THANK YOU.    DERGONI EMAIL NE ADRESEN : "contact.albanaosmani@gmail.com "  ME OFERTEN TUAJ.FALEMINDERIT .   The painting entitled XHUBLETA SHQIPTARE an inspiration...

Përshkrimi i Produktit

YOU CAN SEND EMAIL : "contact.albanaosmani@gmail.com" 

  FOR YOUR OFFER. THANK YOU. 

 

DERGONI EMAIL NE ADRESEN : "contact.albanaosmani@gmail.com "  ME OFERTEN TUAJ.FALEMINDERIT .

 

The painting entitled XHUBLETA SHQIPTARE an inspiration of the painter and author Albana Osmani, after UNESCO officially announced Xhubleta as Albanian clothing at the end of 2022. The author and painter focused on Xhubleta in this work of art, focusing the traditional dress on the Albanian Mother, who is in the center of the art- work with her two children dressed in the traditional clothes of the Northern area of Albania.


Albanian Xhubleta .. It was used mainly in the Highlands of Shkodra up to Gurëz of Milot, but also among a part of the Albanians in Montenegro, who lived around Bjeshke in Nemuna, in Rugova in Kosovo, etc.

In the century XVIII, Xhubleta consisted of many colors, but the ones that have reached us today are: black for women and black and white for girls. Other parts of the Xhublet costume are: collar, trouser leg, hamstring, paranik, canes and soles, etc. Xhubleta" dedicated to the study of this very old traditional clothing of our Highlands. The Xhubleta of the Highlands is the clear heritage of the Illyrian origin of our culture, which the Highlanders passed on until the 1950-1960s, so it constitutes one of the identifying elements of the Albanian folk dress, through motifs, where the emblem for all of them is the eagle. Xhubleta contains a series of symbols that represent the links with the Catholic religion, faith in God, love and emphasises the beauty of the mountain woman.

The file to declare Xhubleta an intangible cultural heritage under the protection of UNESCO was submitted in the spring of 2021 and the Albanian Xhubleta was declared a UNESCO World Heritage in November 2022. Xhubleta is a 4,000-year-old garment and its acceptance as a property by UNESCO will help to preserve the craftsmanship of its creation from generation to generation.

The work is still in the process of being realised, size :

HEIGHT 200CM

WIDTH  140 CM

DEPTH 5.1 CM

TECHNIQUE : ACRYLIC PAINT ON CANVAC

HANDMADE BY THE AUTHOR ALBANA OSMANI


Piktura e titulluar XHUBLETA, është frymëzim i piktores dhe autores Albana Osmani, pasi UNESCO e shpalli zyrtarisht Xhubletën si veshje shqiptare në fund të vitit 2022. Autorja  dhe piktorja  në këtë vepër arti eshte fokusuar tek Xhubleta, duke vene ne vemendje  veshjen tradicionale tek gruaja shqiptare. Nëna, e cila është në qendër të vepres artistike  bashke me dy fëmijët e saj të veshur me rrobat tradicionale të zonës së Veriut të Shqipërisë.

Xhubleta Shqiptare .. Ajo është përdorur kryesisht në Malësinë e Shkodrës deri në Gurëz të Milotit, por edhe te një pjesë e shqiptarëve në Malin e Zi, që banonin rreth Bjeshkëve të Nemuna, në Rugovë të Kosovës etj.

Në shek. XVIII, xhubleta përbëhej nga shumë ngjyra, por ato që na kanë mbërritur në ditët e sotme janë: të zeza për gratë dhe bardhë e zi për vajzat. Pjesë të tjera të kostumit me xhubletë janë: kraholinë, xhoka, kërdhokla, paraniku, kallmat e shputat, etj. Xhubleta” të dedikuar studimit të kësaj veshjeje shumë të vjetër tradicionale të Malësisë sonë. Xhubleta e Malësisë është trashëgimi e qartë e prejardhjes ilire të kulturës tonë, që malësorët e përcollën deri në vitet 1950-1960, pra përbën një nga elementët identifikues të veshjes popullore shqiptare, nëpërmjet motiveve, ku emblema për të gjitha është shqiponja. Xhubleta përmban një seri simbolesh ku paraqesin lidhjet me fenë katolike, besimin te zoti ,dashurinë dhe thekson bukurinë e femrës malësore.

Dosja për të shpallur xhubletën pasuri të trashëgimisë kulturore jomateriale nën mbrojtjen e UNESCO-s u dorëzua pranverën e vitit 2021 dhe Xhubleta Shqiptare u shpall Pasuri Botërore UNESCO në nëntor të vitit 2022. . Xhubleta është një veshje 4 mijë vjeçare dhe pranimi i saj si pasuri nga UNESCO do të ndihmojë për ta ruajtur mjeshtërinë e krijimit të saj brez pas brezi.

Puna është ende në proces realizimi, me përmasa :

GJATESIA : 200CM

GJERESIA :  140 CM

THELLESIA  5.1 CM

TECHNIQUE : ACRYLIC PAINT ON CANVAC

HANDMADE BY THE AUTHOR ALBANA OSMANI

Mënyrat e Pagesës
Ju mund te paguani me një nga mënyrat e mëposhtme të pagesës: - Pagesë me Kartë Krediti ose Debiti
Rreth Nesh

Rreth Nesh

Albana është shumë e njohur në Shqipëri si prezantuese dhe producente televizive. Ajo është gjithashtu Drejtoreshë Artistike dhe Dizenjatore e markës franceze “Reine Ana”, dhe Themeluese e “You are a Sunflower”, një organizatë jofitimprurëse, që ndihmon fëmijët në nevojëAlbana Osmani është autore e librit “Çika në betejë me Inteligjencën Artificiale”, një roman epik fantashkencor. Çdo ilustrim brenda librit është pikturuar me dorë nga vetë Albana, pasi është diplomuar në universitetin e Arteve të Bukura.